Oleh Ali Bambang Taruna

(I sadur ulang wan bahasa Gayo oleh ZULFIKAR AHMAD ari tulisen ALI MAMBANG TERUNA, Kumpu ni Teuku Reje Ma’un, Naskah demu wan Musyawarah Ulama ke II MPU Aceh Tengah 20 November 2008)

Teuku Reje Ma’un keturunen langsung ari Muyang Sengeda (keturunen ke siwah). Teuku Ma’un lahir tun 1312 H (1895) I Kebayaken Aceh Tengah.

Ama ni Teuku Ma’un bergeral Teuku Reje Mamat. Teuku Reje Mamat ulak ku tuhen tun 1902. Sebelum wafat Teuku Reje Mamat pernah besumpah “Ike tanoh Gayo ni gere ne lepas I bela ari serangan belene nguk ken matee dari pada menengon salak ni Belene” Makbul sumpah ni Reje Mamat ni, tun 1903 Belene mayo ku Tanoh Gayo se tun ,mari Reje Mamat Ulak ku Tuhen. Umur ni reje Ma’un ter ketike oya teku 8 tun ilen.

Kerna Putra Mahkota, Reje Ma’un kucak ilen, bedel (wakil) kejurun I osah ku kile Reje Mamat si begeral Kuti Nyak Gam Aman Beramat.

Aman Beramat ulak ku tuhen orom lime syuhada wan perang I tengge besi mulewen Belene si menyerbu ku Tanoh Gayo. Oya serangan Belene pertama ku Tanoh Gayo.

Tanoh Gayo baro lepas ku pumu Belene tun 1905 si kuasai e sawah Jepang mayo.

Ter lo minggu wan tanggal 16 Rabiul awal 1323 H (21 Mei 1905 M) Belene bermarkas I Kayumi Pegasing. Menurut keber ari kesultanan Aceh masa oya, I tanoh Gayo ara reje kucak putra mahkota ari Kejurun Bukit si begeral Teuku Reje Ma’un. Tar Senen tanggal 22 Mei 1905 Belene mumerikse jep-jep umah I Kebayakan mungenal Reje Kucak si tunin ine e wan keben. Ine ni Reje Kucak si begeral Cut Komariah tereh anak ke mujadi kapir.

Belene gere mera beloh ari Kebayakan sebelum demu Reje Kucak, oya perintah ari kutereje mujulen Reje Kucak ku kutereje kati I sekulahen. Mari I terangen orom pener jemah, Cut Komariah mu noruhen isi Reje Ma’un I tonin.

Tar lo Senin tanggal 22 Mei 1905 oya Teuku Reje Ma’un mu nyerahen kejurun Bukit ku Pun/Pakcek e Besah Aman Seri Kuala selama Teuku Reje Ma’un beloh sekulah. Besah Aman Seri Kuala ama ari Reje Ilang si begeral Jemelah.

Mari penyerahan jabatan Kejurun, Teuku Reje Ma’un, ine e orom pepien pengawal beluh ku Kayumi Pegasing sebelum berangkat ku kutereje.

I Kutereje, Reje Teuku Ma’un taring I komplok Istana Sultan Aceh. Segele biaya selama Reje Ma’un sekulah I tanggung Belene.

Selama sekulah Reje Ma’un faseh bebahasa Melayu, basa Belene, Belejer hukum, ilmu pemerintahen. Selain oya, Reje Ma’un peh pane be Biola orom alat musik gambus.

Mari ari Kutereje, Reje Ma’un selama se tun ‘kerja praktek’ orom pemerintah Belene I Takengen. Tar lo senen 26 Muharam 1328 H (7 Februari 1910) I lantik kin Kejurun Bukit wan bahasa Belene Bestuerder Van Boetket. Tar masa oya kantur e I jelen Gentala. Kantor e besupu ilen. (Kantur Bupati pemulo, seni nge kin kantur MPU-red)

Wan tun 1913 Reje Ma’un mu nos umah pitu ruang I Mampak Kebayakan. Sebelum oya Reje Ma’un Taring I Kampung Bale Hakim (Seni nge kin SMP 2 I paluh ni Buntul Kubu-Red).

Wan Tun 1914 Reje Ma’un mularang/muhapus temuluk (Perbudakan) I Tanoh Gayo. Wan Masa oya bewen ne temuluk turah ara tutur e nguk adik, anak, kumpu atau barik sana sipenting ara tutur e wan keluarga. Tapi biase e si le tutur ni temuluk kumpu atau si lebih renah ari oya. Reta tenaring I bagi orom bekas temuluk, kune bagi kin anak diri, lagu oya kin bekas temuluk. Masa oya ike ara si murasi jema orom sebuten temuluk, atau anak temuluk, Teuku Reje Ma’un mu hukum jema si murasi atau medene orom hukumen si beret. Menurut keber, keturunen temuluk seni ara si lebih kaya, lebih pane dan ara si mujadi pejebet negara seni.

Teuku Reje Ma’un dor mu bela urang te ike kona tengkam orom Belene. Puset-puset perlawanan tar tun 1915 ara I daerah deret, Jamat, Linge, Samar Kilang. Ari daerah oya gati kona tengkam gerilyawan muslim.

Teuku Reje Ma’un gere setuju gerilyawan I ayon wan tutupen, ketike oya Reje Ma’un muniro tawanan I luwahen. Kene Reje Ma’un ‘ike pake ya (tawanan) musangka Reje Ma’un aku kin jaminen e, timakan aku” Akhire Belene setuju orom jaminen oya, bewen tawanan perang I luwahen tuwe mude, rawan banan I kamolen I Mampak I osah perupohen ne, I osah mangan e.

Jelen Takengen – Bireun munge I tos tun 1911, Reje Ma’un si paham ilmu ekonomi tekala tun 1913 menosah “Syarat Do’a” ku tanoh Blang Rakal kin Tanoh Peruweren. Bewen Rakyat Gayo si nempu koro iyo gere berlop, soboh gere berluah nguk mu main koro e ku Blang Rakal………..

Biasa e, Reje Ma’un ike mugesek Biola si Jangin ne jangin Gayo atau Pepongoten.

Belene gere begitu galak ate we kin Teuku Reje Ma’un. Teuku Reje Ma’un pernah idedik Kapten Belene tap mu lapor buet ni kapten ne si korupsi ku kutereje. Tap laporan ne ya kapten Belene ne waktu ulak ku tangsi e I Takengen itimak ke ulue orom bedil.

Belene berusaha mungadu Teuku Reje Ma’un orom sudere e Reje Bukit Eweh. Tar Jum’at 13 Oktober 1925 Teuku Reje Ma’un ulak ku tuhen tap kona tenik ulak semiang Jum’at (Menurut hitungen kami si munyusun ulang naskah ni, tanggal 13 Oktober 1925 nume lo Jum’at tapi lo Selasa – Red).

Anak ni Teuku Reje Ma’un masa oya kucak ilen gerel le Teuku Reje Muhammad Zainuddin, kin munganti Reje Ma’un sementara Kejurun Bukit I pimpin oleh Jemelah (Reje Ilang) Pakcek ni Reje Muhammad Zainuddin.

Tun 1937 Reje Muhammad Zainuudin ulak sekulah ari kutereje I angkat menjadi Kejurun Bukit hingga awal kemerdekaan Indonesia (Mei 1946).

Advertisements